19 Rakamının Sırları ( Nutuk'taki Gizli Hitabe)

19 Rakamının Sırları ( Nutuk'taki Gizli Hitabe) Atatürk'ün hayatında 19 rakamı önemli bir yer tutmaktadır. 1- 1881 de 19. yüzyılın bitimine 19 yıl kala doğmuştur. 2- Sağlığında İngiliz İmparatorluğu hükümeti Atatürk'ün doğum gününü tebrik için Türk Hükümetinden sormuş/ Atatürk 19 Mayıs 1881 diye yanıtlamış ve kayıtlara böyle geçmiştir. 3- 1900de 19 yaşında Harbiyeye girmiştir. 4- 19 Aralık 1904’te bağımızlık düşüncelerinden ötürü Yıldız Sarayı’na çağırıldı. 5- Harp Akademisi'nden aldığı sicil 3178'dir. Bu rakamlann tek tek toplamı 19 eder. 6- Çanakkale Savaşlarının zaferle sonuçlanmasında büyük rol oynayan 19. Fırkayı (Tümen) kurmuş ve ona komuta etmiştir. 7- 19 Mayıs 1915'te Miralay(Albay) oldu. 8- Mahiyetindeki komutanlara: "Ben size, taarruz edin demiyo­rum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimize başka kuvvetler gelebilir," demiş ve elindeki pek az kuvvetle 19 Mayıs 1915'e kadar oyalama muharebesi ile düşmanı tutmuştur. Düşman yine Çanakkale' deki başansızlıkları sonucu 10 Aralık 1915'te Gelibolu Yarımadası'nı boşaltmıştır. 9- Zor bir duruma düşen 7. Orduya komutan tayin edilen M Kemal bir düşman saldırısını seziyor ve buna hazırlanıyordu. Nitekim 19 Eylül sabahı düşman harekete geçti hem de kat kat üstün kuvvetlerle. Sağındaki ve solundaki kuvvetler epeyce ka­yıp verdikleri halde, Mustafa Kemal zamanında aldığı tedbir­lerle kayıp vermekten kurtuldu. 10- 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkacak olan Atatürk'ün bindiği Bandırma vapurunda 19 yolcu vardı. (19 Mayıs 1963 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya'nm 19 Mayıs ve Ötesi adlı makalesinden) 11- 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıka. Bu tarihte 3 tane 19 rakamı vardır ki Atatürk'ün ömrü de zaten 3 x 19 dur. 19 Mayıs 1919'da ise 2 x 19= 38 yaşındaydı. 12- 19 yıl Türk milletinin kaderine bil fiil hakim olmuş, Türk Milletine baş komutan ve devlet başkanı olarak hizmet etmiştir. (1919-1938) 13- Milli Mücadeleye fiili olarak başlanması için komutanlar ile yapacağı konuşma ve mecliste milli davanın gerçekleşmesi yolunda güdülecek siyasetin karara bağlanma tarihi de 19 Kasım 1919'dur. 14- Millete yayınladığı bir beyanname ile Osmanlı Devletinin hayat ve egemenliğinin sona erdiğini belirterek. Türk Milleti'ni hayat ve bağımsızlığa kavuşturmak için, Ankara' da olağanüstü bir meclis toplanmasını ve Türk Milletinin idaresini bu meclise devretmeyi 19 Mart 1920' de kararlaştırmıştır. 15- Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandıktan sonra, başarısına karşılık TBMM kendisine olan minnet ve şükranını belirtmek için 19 Eylül 1921'de kabul ettiği özel bir kanunla mareşallik ve gazilik unvanı verilmiştir. 16- Hitabet Sanatının şaheseri olan Büyük Nutuk'un sonundaki Türk Gençliğine Hitabesi de başlangıç cümlesi ile birlikte 19 cümledir. 17-. Büyük devlet adamı ve eşsiz kahramanın adı ve soyadı "Mus­tafa Kemal Atatürk"de 19 harftir. 18 - 'Ne mutlu Türk'üm diyene" cümleside 19 harftir. 19- İstikbal Göklerdedir "Ne rastlantıdırki Atatürk'ün bu sözleride 19 harften oluşmaktadır. 20- 10 Kasım 1938'de (19 x 2· x 19) (10 Kasım günü saat 10+9=19) 3 x 19= 57 yaşında yaşama gözlerini kapatmıştır. 21- Cenazesi büyük bir merasim1e 19 Kasıın 1935 günü Yavuz zırhlısı ile İzmit'e götürülmüştür. 22- En büyük kahramanın ebediyere intikali üzerine arkadaşı ve halefi İsmet İnönü'nün Türk milletine beyannamesi 19 cümledir. 23- Doğum ve ölüm yılları 1881 ve 1938 sayıları 19 sayısının kat­larıdır. 24- 1919 rakamında 101 tane 19 vardır. 25- İlk 19 yılda hazırlandı, 19 yılda siyaset ve askerlik alanında savaştı, üçüncü 19 yılda devlet başkanı sıfatı ile hizmet etti. Geniş İçerikli Kitap Özeti İçin; www.spiritualizm.com ( Kitap)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !